Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Edukacijski skup «Preduvjeti osnaživanja osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici» u Varaždinskim Toplicama

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize organizirao je edukacijski skup s temom: „Preduvjeti osnaživanja osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici“, koji je održan u Varaždinskim Toplicama u periodu od 19. do 21. 03. 2009.

U četvrtak 19. 03. '09.

Održana je promocija knjige prim. dr. sc. Miroslava Pospiša „Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokanoj zajednici“.
O knjizi je govorio sam autor, dr. Pospiš.Knjiga sadrži 7 poglavlja, koje su važne za podizanje svjesnosti osoba s cerebralnom paralizom i općenito osoba s invaliditetom.

Osnaživanje osoba s invaliditetom zahtjeva poznavanje vještina samozastupanja i primarno poznavanje sljedećih dokumenata kao alata za borbu u provedbi istog:
1. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.
2. Akcijski plan vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom i poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom u Europi od 2006. do 2015. godine.
3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

Važnost ove knjige leži u tome da bi svaka osoba s cerebralnom paralizom trebala dobro proučiti njezin sadržaj, kako bi se što više osvijestila i naučila se samozastupati te shvatila važnost uključivanja u rad, obitelj, lokalnu zajednicu, odnosno u sve aktivnosti društva, sukladno svojim mogućnostima. Prim. dr. sc. Miroslav Pospiš zalaže se za prihvaćanje osoba s cerebralnom paralizom. U svom dugogodišnjem radu napisao je veliki broj stručno znanstvenih knjiga, od kojih su neke prevedene i na engleski jezik. U svijetu je veoma cijenjen i priznat stručnjak a u Hrvatskoj jedan od rijetkih liječnika koji se bavi znanstvenim radom u istraživanju cerebralne paralize.

Hrvatski savez cerebralne i dječje paralize izdao je preko 30-ak Zbornika radova i stručno znanstvenih knjiga, Monografiju 35 i 40 godina djelovanja Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize. Također, izdaje i Glasnik HSUCDP, za kojeg od Slovenskog Saveza «Sonček» dobivamo sve pohvale, kažu da s obzirom na to da dobivaju glasnike i iz drugih europskih zemalja, smatraju da je naš Glasnik vrlo kvalitetan i jedan od najbolje uređenih. Nažalost, to kod nas u Hrvatskoj nitko ne primjećuje.

U Sloveniji su udruge civilnog sektora bolje organizirane i država daje puno veća financijska sredstva kao i druge pogodnosti koje im omogućuje da lakše i učinkovitije rade, za razliku od situacije kod nas gdje savezi dobiva vrlo malu financijsku potporu što je žalosno.
Uređenost i kultura jedne zemlje procjenjuje se, između ostaloga i po brizi i skrbi o svojim građanima, naročito o osobama s invaliditetom i drugim osobama sa socijalnim problemima.

Nadam se da će se provedbom Akcijskog plana Vijeća Europe poboljšati kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, ali smatram da smo i mi sami (osobe s invaliditetom) dužne i same sudjelovati i biti što aktivnije, sukladno vlastitim mogućnostima.. Ova godina je proglašena godinom „kreativnosti i inovativnosti“.

Sukladno tome HSUCDP prijavio je projekt prema Zagrebačkom Holdingu u svrhu prikaza kreativnog izričaja članova u udrugama članicama HSUCDP.
Minutom šutnje odali smo počast nedavnom preminulom Draganu Radmanoviću, dugogodišnjem tajniku Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina. Literarna grupa „Korak života“ Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina svojim nastupom uljepšali su promociju knjige, izvedbom svojih stihova i glazbom koju je odsvirao Boris Herceg. Pjesme su bile inspirirane proljećem i vječitom temom - ljubavi. Izvođače je najavljivala Jasminka Matoković.

Petak 20. 03. '09...

Uvodnu riječ je imao predsjednik HSUCDP prim. dr. sc. Miroslav Pospiš, najavio je goste, pravobraniteljicu Anku Slonjšak, te načelnicu odjela za osobe s invaliditetom Mariju Mustač, koja je prenjela pozdrave Marinke Bakule Anđelić, dr. Zvonimira Šostara te gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. U nekoliko riječi je izvijestila o aktivnostima u Gradu Zagrebu, o tome kako se puno napravilo na poboljšanju življenja građana s invaliditetom, od uklanjanja arhitektonskih barijera do zapošljavanja, a posebno se vodi računa o provedbi i njihovih prava to podjednako za ljude sa svim vrstama oštećenja. Između programa nastupila je dramska grupa Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb koja sudjeluje već treću godinu na Inkazu. Izveli su predstavu «Petrica Kerempuh i pemetni Osel.

Predstava je lijepo izvedena, glumci su dobili veliki aplauz. Ovom predstavom su pokazali da i osobe s invaliditetom mogu biti itekako dobri glumci. Nakon predstave skup je pozdravila prof. Ružica Radelić, ispred Grada Varaždina i prisutnima uputila pozdrave od gradonačelnika, te otvorila skup. Nakon nje skupu se obratila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, koja je pozdravila i podržala skup naglasivši kako se trebamo sami što više zalagati i zastupati. Ukratko je predstavila rad i zadatke nedavno osnovanog ureda i objasnila princip da se problemi trebaju nastojati rješavati u lokalnim sredinama preko udruga, pa tek ako tu ne ide onda se ide na više razine što su nacionalni i savezi nakon kojih dolazi ured pravobraniteljice, resorna ministarstva i vladino povjerenstvo za osobe s invaliditetom.

Dr. Zorislav Bobuš održao je predavanje s temom „Konvencija o pravima osoba s invaliditetom“. Naglasio je da osobe s invaliditetom trebaju biti dobro informirane o svojim pravima i uporne u njihovoj provedbi i očuvanju. Također, trebaju naučiti i znati što treba poduzeti u slučaju bilo kakve diskriminacije njihovih prava, u čemu im trebaju biti dostupna sva sredstva informiranja. Hrvatska je druga zemlja koja je potpisala dokument Europske Konvencije. Konvencija omogućuje, uključivanje osoba s invaliditetom u sve aktivnosti svakodnevnog života. Vrlo važan dokument je i Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom u Europi od 2006. do 2015. godine.

Dr. Zorislav Bobuš također je imao predavanje o Zagrebačkoj deklaraciji koju je donijelo Vijeće Europe u Zagrebu 21. 09. 2007. godine. Zagrebačka deklaracija zalaže se za provedbu i poštivanje ljudskih prava, prava na slobodu izbora, mišljenja, izražavanja te bolju kvalitetu življenja osoba s invaliditetom kao i podizanje samosvijesti. Vijeće Europe preporučuje aktivnosti kroz 15 ključnih smjernica koje sadrže sva područja života OSI-tetom preko obrazovanja, strukovne naobrazbe u kulturnom i političkom životu, zapošljavanja, pristupačnosti, prijevoza, informacija i komunikacija, pa do zdravstvene skrbi, rehabilitacije, socijalne i prave zaštite, te života u zajednici, neovisnog življenja i istraživanja. Države članice Vijeća Europe dužne su uzeti u obzir ovu deklaraciju i provesti u djelo njezine praktične preporuke.

Poslije dr. Bobuša predavanje je održala Marica Mirić, dipl. ing. na temu: Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine te civilno društvo. Naglasila je kako je svaka lokalna zajednica dužna izgraditi strategiju za osobe s invaliditetom. Kroz strategiju se puno lakše ostvaruju prava za OSI-tetom što podrazumijeva i djecu s teškoćama u razvoju. Također, u lokalnoj zajednici potrebno je omogućiti OSI-tetom da iznose svoje viđenje problema, te im omogućiti da iznesu i obrazlože svoje prijedloge i sugestije. Njihovim uključivanjem u provedbu rada u lokalnoj zajednici stvara se dobra komunikacija te se postiže kvalitetnije rješavanje problema na obostrano zadovoljstvo. Strategija podrazumijeva ostvarivanje zadovoljavanja svih životnih potreba na koje ima pravo svaka OSI-tetom u jednakoj mjeri kao i osoba koja nema poteškoća. Kako je naglasila gđa. Mirić, posebno se treba zalagati protiv nasilja i diskriminacije nad djevojkama i ženama s invaliditetom, te za jednakost spolova kod zapošljavanja, sudjelovanja u politici i drugim aspektima društvenog života. Za ostvarivanje svojih prava treba se uvijek obratiti svojoj lokalnoj zajednici preko lokalne udruge, ako se problem ne može riješiti u lokalnoj zajednici tada se obraća višim državnim tijelima. Civilno društvo čine neprofitabilne udruge koje se također zalažu za poboljšanje kvalitete življenja OSI-tetom kao i za promicanje i osiguravanje njihovih prava i prihvaćanje istih kao ravnopravnih partnera na svim područjima društva. Pravnica Udruge osoba s cdp-om iz Rijeke, Rachela Sindičić predavala je o samoupravnim tijelima u lokalnoj zajednici.
U svom izlaganju objasnila je načine na koje se netko bira u određena tijela, kada se bira i na koji rok. Ukratko je pojasnila opis poslova i djelokrug rada jedinica lokalne samouprave, kao i koje poslove u svom samoupravnom djelokrugu od područnog (regionalnog) značenja obavlja županija. Iza podnevne stanke imao je izlaganje Neven Jurina Tomić na temu: „Sve je moguće“. Neven studira novinarstvo i priprema se za rad na televiziji.

Osoba je s cerebralnom paralizom, izlagao je svoje iskustvo u domeni obrazovanja od osnovnoškolskog pa sve do studija. Vrlo je uspješan student i konstantno se zalaže za osnaživanje i osvješćivanje OSI-tetom. Naglašava kako treba biti uporan i vjerovati u sebe. Dobre temelje Neven je dobio od roditelja na čemu im zahvaljuje, a ujedno to potvrđuje i važnost prihvaćanja djeteta s teškoćama u razvoju u obitelji i sredini u kojoj dijete odrasta. Ako se djetetu pristupa na dobar način i poštuje se njegova prava i potrebe, te uvažava kao samostalnu i vrijednu osobu, ono će steći samopouzdanje i vjeru u sebe.Neven je naveo primjer iz prakse, u kojem kaže kako neki njegovi kolege komentiraju da što on kao osoba s invaliditetom uopće radi u poslu s kojim se bavi, npr. što ako mu tijekom emisije padne papir na pod? Njegov je odgovor: Pa netko će biti tu da ga podigne. Za mene je to lijep primjer kako se OSI-tetom bori za svoj tj. naš položaj u društvu.

Iva Rožanković pripremila je vrlo opširan rad na temu Konvencije i provedbe prava OSI-tetom. S obzirom na to da se prava iz Konvenciji nerijetko u stvarnom životu vrlo teško ostvaruju, Iva si ponekad postavlja pitanje zbog čega nam uopće treba Konvencija, nakon čega vrlo brzo navodi i odgovor na to pitanje, koji glasi: Za nešto što nam ustavom pripada. Obrazložila je i lijepa dva primjera.
Za ulazak u Dom zdravlja koji se nalazi blizu mjesta gdje živi nije bilo podizne rampe, a do parka blizu njezine kuće u kojem vrlo rado provodi vrijeme bio je jako otežan dolazak zbog izrazito prometne ulice, koju se treba prijeći da bi se došlo do parka. Iva je samostalno uputila dopise direktno u lokalnu zajednicu, što je rezultiralo time da je vrlo brzo postavljena rampa na ulazu u ambulantu, a na prometnicu su postavljeni ležeći policajci. Sada može slobodnije preći ulicu s jedne strane na drugu točnije rečeno na Bundek gdje odlazi u šetnju. Kao i uvijek do sada Iva me fascinirala svojim čitanjem.
Uložila je puno truda da čita što razgovjetnije i da ju možemo lakše razumjeti, što joj je i uspjelo zbog čega joj od srca čestitam na uloženom trudu i prekrasnoj prezentaciji. Iva je odličan primjer kako osoba s cp-om može sama o sebi govoriti i sama sebe zastupati.

Ja sam opisala život osobe s invaliditetom u lokalnoj sredini, pri čemu sam se osobito osvrnula na potrebu integracije djece s poteškoćama u razvoju, osobito kroz uključivanje u škole u lokalnoj zajednici. Također, naglasila je ulogu roditelja i važnost njihova stava i odnošenje prema djetetu koji se onda preslikava i na stav cijele zajednice prema djeci s teškoćama u razvoju i njihovo prihvaćanje. Miišljenja sam kako bi OSI-tetom trebale biti uključene u rad javnih djelatnosti, npr. u gradska i socijalna Vijeća. Također smatram važnim uključivanje osoba s invaliditetom u organizirane skupove i seminare. Predsjednica Jozefina Kranjčec promovirala je rad udruge osoba s invaliditetom Kutina. Na prikazu smo vidjeli brojne aktivnosti udruge te područja na kojima djeluju.

Program je završila Zdenka Kirin čitajući svoju poeziju.

Subota 21.03.'09.

Predsjednik HSUCDP prim. dr. sc. Miroslav Pospiš otvorio je diskusiju. Ukratko je nešto rekao o cerebralnoj paralizi i promjenama u pristupu i prioritetima kod provođenja terapije. Na prvom mjestu je: komunikacija, mobilnost, podizanje svijesti roditelja i uspostavljenje neovisnog življenja pa tek onda hod. Usprkos mnogima priznanjima iz svijeta dr. Pospišu Varaždinska županija zabranjuje rad u ambulanti iako je priznat neurolog sa velikim znanjem i nesebičnim zalaganjem u području poboljšanja kvalitete življenja osoba s cp-om i općenito osoba s invaliditetom. Kako navodi, certifikat za rad vrijedi mu do 2015. god., a mislim da je žalosno to što mlađi kolege liječnici propuštaju priliku da puno toga nauče od starijeg kolege i vrhunskog stručnjaka. Možda netko smatra da nam više ne treba dječjih neurologa. Kao u svemu tako i za OSI-tetom vrlo su važni mediji, no nažalost od medija nije bilo predstavnika ni jedne novinske kuće, iako su bile obaviještene o održavanju edukacijskog skupa HSUCDP s temom: „Preduvjeti osnaživanja osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici“. Koliko mi je poznato odazvala se Varaždinska televizija i HRT. Očito nismo dosta zanimljivi ni profitabilni.

Dotaknuli smo temu kako postoje razne udruge koje se navodno bave s cp-om i ostalim invaliditetom koje putem raznih donacija skupljaju velike sume novca, ponekad i do par milijuna kuna, a ne zna se u što se točno taj novac troši i tko iza toga stoji. Sudionik skupa član udruge osi-tetom Kutina, Goran Lakotić iznio je mišljenje kako neki roditelji nemaju dobar pristup prema djetetu ili što je čest slučaj da s odraslom osobom s cp-om postupaju kao da je dijete i na taj način osobu stavljaju pred još veće probleme i sprečavaju razvijanje njezinih vještina samozastupanja. Iznio je prijedlog da bi bilo potrebno provesti radionice za osobe s cp-om i općenito za OSI-tetom i njihove roditelje, što je dr. Pospiš prihvatio i rekao da se to ima u planu provesti kroz realizaciju idućih projektnih prijedloga HSUCDP.S time su se složili svi sudionici skupa.

Đurđica Mađar iz Vinkovaca majka dječaka s cp-om zahvalila se dr. Pospišu na podršci i pomoći, iako ga je tek sada upoznala a inače redovito prati i čita njegovu literaturu. Kroz rad sa svojim djetetom a i putem razgovora i kroz druženje s drugim roditeljima djece s teškoćama u razvoju neprekidno razvija modele i pristupe pomoći i svom djetetu. Izložila je probleme s kojima se susreće u svojoj lokalnoj zajednici, te se zanimala za načine na koje može lakše doći do ostvarivanja prava svog djeteta i druge djece s invaliditetom u sredini u kojoj živi, vezano uz što je dobila i brojene korisne savjete od strane prisutnih.

Predsjednik udruge invalida koprivničko Križevačke županije Slavko Kuzmić obrazložio je važnost izrade „Strategije za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici“, kao jedan od najboljih načina putem kojeg se može raditi na ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju, kao što je pravo na asistenta u nastavi i sva druga prava koja pripadaju djetetu.

Edukacijski skup je završio zaključkom da svi navedeni dokumenti
- Konvencija o pravima osoba s invaliditetom
- Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života
- Zagrebačka Deklaracija
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. – 2015. godine imaju zajednički cilj koji je poboljšanje i poštivanje života osoba s invaliditetom.

Svaki sudionik ovog skupa dobio je potvrdu o stručnom usavršavanju, te mu je dužnost u lokalnoj zajednici širiti saznanje o pravima osoba s invaliditetom i osnaživati ih. Skup je bio poučan osobito za nas osobe s invaliditetom. Bilo bi jako dobro da je moguće održati više puta ovakve edukacijske skupove.