Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Obilježavanje 5. svibnja - Nacionalnog dana osoba sa cerebralnom paralizom

Društvo osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb i Hrvatski Savez udruga cerebralne i dječje paralize organizirali su tribinu povodom obilježavanje 5. svibnja - Nacionalnog dana osoba sa cerebralnom paralizom, okrugli stol na temu: "Socijalne usluge za odrasle osobe s invaliditetom".

Tribina je održana povodom 05. svibnja - Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom u Zagrebu, na Kaptolu 27, u sklopu projekta "Susjedi u akciji" financiran u okviru programa Europske Komisije - Eurupa za građane.

Nažalost obilježavanju 5. svibnja - Nacionalnog dana osoba sa cerebralnom paralizom s nama nije bio iz zdravstvenih razloga naš dugogodišnji predsjenik Hrrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize prim. dr. sc. Miroslav Pospiš. Velikim pljeskom od srca smo mu poželjeli dobar oporavak. Okruglom stolu bila je nazočna saborska zastupnica Ljubica Lukačić te savjetnica pravobraniteljice Anke Slošnjak Branka Meić.
 
Potpisivanjem JIM-a pokrenute su aktivnosti na izradi Nacionalnog provedbenog plana koji se radi za dvogodišnje razdoblje, te na godišnoj razini izvješće o provedbi mjera JIM-a. Kod izrade strategije socijalnog uključivanja važno je naglasiti potrebu uključivanja svih sudionika s naglaskom na uključivanje sudionika lokalne samouprave u svim procesima od donošenja planova do njihova provođenja, praćenja i evaluacije.
Predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš istaknuo je koliko je važna Konvencija u svakodnevnom životu i da je trebamo dobro proučit da znamo naša prava, kao i obveze. Konvencija se bavi pitanjima invaliditeta na području ljudskih prava. Konvencija je pravno obvezujući dokument u kojem se ostvaruju ljudska prava, na svim područjima.
 
Predsjednica saveza društva distrofičara i članica Europske organizacije osoba s invaliditetom, gđa Marica Mirić obrazlagala je temu: "Nove politike i socijalne usluge". Novi pristup utemeljen na pravima u cijelnosti mijena pristup po kojem se osoba s invaliditetom više ne prilagođava društvu već društvo osobi s invaliditetom.
 
Europski forum osoba s invaliditetom (Europrean Disabiltiy forum - EDF) je predložio donošenje sporazuma o jednakim pravima osoba s invaliditetom koji sadrže ciljeve, npr. neovisan život, slobodu kretanja, jednaki pristup i mogućnosti obrazovanju, zapošljavanju i drugo.
 
Važno je snažno uključivanje organizacija osoba s invaliditetom na Nacionalnoj i Europskoj razini. Sporazum treba obuhvatit sve životne prioritete za dostojanstven život osobe s invaliditetom.
 
Socijalne usluge osobama s invaliditetom moraju biti pružene u trenutku kad ih trebaju, na način na koji ih trebaju i tako da zadovolje potrebu svakog pojedinca. Tu su razne usluge: osobna asistencija, pomoć u kući, usluge ostalih pomagača, asistencije u nastavi, rehabilitacija radno osposobljavanje i drugo.
 
Sve usluge trebaju bit standardizirane i moraju zadovoljiti posebno propisane uvjete kvalitete. Gđa Marinka Bakula - Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom iznijela je osvrt na provedbu strategije, ocjenu stanja i plan za daljnje aktivnosti. Vodi se briga o djeci s teškoćama u razvoju, cjelovita zdravstvena skrb o osobama s invaliditetom, rješavanje stambenog pitanja te ističu posebnu brigu o zdravlju žena s invaliditetom. Sudeći po iznjetom evidentni su znatni pomaci u rješavanju bitnih problema osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu.
 
Jože Primožić dipl. eoc. direktor Slovenskog saveza za cerebralnu paralizu - Zveza "Sonček" govorio je o osnivanju i radu Zveza "Sonček". Savez društva za cerebralnu paralizu Slovenije osnovan je na inicijativu liječnika, kao i druga slična udruženja u Europi i svijetu. Tu su bili bračni par Tatjana i Milivoj Veličković. Društva su ujedinjavala stručne radnike i roditelje.
Društva imaju veliki opseg usluga koje se stalno povećavaju te su glavni razlog što je zveza "Sonček" postala organizacija osoba s invaliditetom s najvećim godišnjim proračunom u Sloveniji.
 
Zauzimaju se za jednake mogućnosti svih stanovnika Slovenije neovisno o njihovom tjelesnom i intelektualnim sposobnostima, za život po vlastitim željama, u suživotu sa svim drugim stanovnicima. Nastoje da usluge budu prema potrebi korisnika. Usluge su razgranate na mnoge aktivnosti, rad je u skladu s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom.
Ispred Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize Koraljka Krajnović, trener NLP ukratko je prikazala provedbu temu: "Samozastupanja osoba s invaliditetom", te koliko je važno provoditi edukacijske radionice jer tako se osobe osnažuju i osvješćuju da govore u svoje ime. 2009. godine proveden je projekt "Klubovi samozastupanja mladih osoba s invaliditetom".
 
Da bi Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize i njegove temeljne udruge uspostavile partnerski odnos s Vladom Republike Hrvatske i udrugama civilnog društva, potrebno je dobro poznavati temeljne dokumente iz međunarodnog i Nacionalnog okvira.
Da bi se osobe s invaliditetom dobro samozastupale potrebno je učiti vještine samozastupanja. Klubovi za samozastupanje osoba s invaliditetom imaju zadaću educirat osobe s invaliditetom da govore u svoje ime i uče vještine samozastupanja.
 
Učenjem vještina samozastupanja osoba stječe unutranje zadovoljstvo, jer stečenim znanjem pomaže sebi i drugima; ima mogućnost promjene načina mišljenja drugih.
Ispred centra za odgoj i obrazovanje Dubrava mr. sc. Koraljka Janeković govorila je kako se provode aktivnosti i koliko su značajne za život odraslih osoba s invaliditetom. Koliko su bitne radionice koje se provode te se tu osjećaju korisni i prihvaćeno, ispunjen im je dan. Imaju razne radionice, radnoterapijske, kreativne i dr.
 
Svjetlana Marijon, predsjednica Udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli" iz Zagreba i Iva Hiršl predstavile su program pomoći u visokom obrazovanju osoba s invaliditetom, te doprinos udruge "Zamisli" u poboljšanju kvalitete obrazovanja mladih s invaliditetom. Kroz programe Ureda za mlade s invaliditetom moguća je komunikacija s mladima s invaliditetom iz cijele Hrvatske. Kroz centar za male mobilne službe pomoći (CMMSPOSI) zalažu se za minimalne uvjete za sve studente s invaliditetom u RH.
 
Udruga svake godine pošalje prajavnicu studentima s invaliditetom na koji se mogu prijavit sve mlade osobe (studenti) s invaliditetom, koji su zainteresirani za korištenje triju usluga: asistenta za studente s invaliditetom, službe prijevoza, te prilagodbu literature slijepim i slabovidnim studentima kroz projekt Centra za male mobilne službe, a neovisno o članstvu.
 
Studenti koji žive u studenskom domu nemaju pravo na osobnog asistenta, stoga im Udruga pruža usluge prijevoza, asistenta za pomoć u učenju i praćenju nastave te prilagodbu literature. Također na pomoć CMMSPOSI imaju i domicilni studenti otežanog kretanja, a ne ostvaruju pravo na organiziran prijevoz ZET-a za osobe s invaliditetom, npr. Student koji se otežano kreću a nisu u invalidskim kolicima. Voditeljica Centra je Iva Hiršl, prof. Rehabilitatorica, nagluha osoba.
 
Za slijepe i slabovidne osobe mobilni tim osigurava prilagodbu literature u digitalnom obliku i tako mogu ravnopravno studirat. U timu za prilagodbu literature angažiran je Denis Marijon, osoba 100% s invaliditetom. Po struci grafički tehničar s višegodišnjim iskustvom u digitaliziranju literature slijepim i slabovidnim studentima. Udruga "Zamisli" već pet godina kontinuirano provodi prilagodbu literature.
 
Ovom aktivnošću i podrškom u obrazovnom procesu utječu na poboljšanje socijalnog položaja studenata s invalitetom te povećanu konkurentnnost i društvenu uključenost mladih s invaliditetom. Centar se održava raznim donacijama i prijavama na raspoložive natječaje te su i dalje aktivni mobilni timovi. CMMSPOSI je pokrenut 2008. godine, za početak je imao 18 korisnika, a na ovoj akademskoj godini broj se povećao na 32 korisnika. To ukazuje koliko je ovaj projekt potreban. Vesna Zečirevć prof. rehabilitator te Bojana Dražič prof. defektologije ispred URIHO prezentirale su temu: "Zapošljavanje osoba s invaliditetom".
Društvo je obvezno na primjeren način odgovorit i zadovoljiti potrebe osoba s invaliditetom osigurat poštivanje i ostvarivanje njihovih prava.
 
Ne gledati nesposobnost osobe s invaliditetom već razmotrit preostale radne sposobnosti, znanje, vještine i navike.
Ima pozitivnih primjera. Osoba s invaliditetom može kvalitetno izvršavati svoje radne obveze i zadatke, primjer je Vojin Perić, direktor kazališta slijepih "Novi život" Zagreb.
 
Osobe s invaliditeton nastoje se izborit za vlastita prava, te žele ravnopravno sudjelovati u svakodnevnom životu i radu. Bit korisni sebi, svojoj obitelji te društvu u cjelini. Dario Karačić, radni terapeut govorio je ispred Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb na temu: "Socijalne usluge u zajednici za osobe s invalidditetom" osvrnuo se na izvješće radne grupe Europske komisije - DG za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti. Dokazi temeljeni na istraživanjima o alternatvnim oblicima skrbi podupiru prelazak iz institucija k socijalnim uslugama u zajednici.
 
Socijalne usluge treba usmjeravat na pružanje svih usluga koje su potrebne osobi s invaliditetom, to su: rehabilitacija, edukacija, rekreacija, pružanje psihološke pomoći, zdravstvena njega, potpora obitelji, trening za zapošljavanje, pružanje smještaja, osiguravanje asistenta te ostale aktivnosti koje čine kvalitetno življenje osobe s invaliditetom.
 
Važno je da dijete s teškoćama u razvoju ostaje u vlastitoj obitelji od odrastanja do odrasle osobe, to jest u svojoj lokalnoj sredini gdje ima sva prava kao i svako drugo dijete odnosno odrasla osoba s invalidtetom. Na taj način osoba je uključena u svakodnevni život, a zajednica i društvo je dužno omogućit dostojanstven život, poštivati odluke osobe s invaliditetom i poštivat prava koja dobijemo samim rođenjem.