Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Okrugli stol Socijalne usluge za odrasle OSI

#

Povodom 5-og svibnja – Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom, udruga Zamisli sudjelovali smo na okruglom stolu „Socijalne usluge za odrasle osobe s invaliditetom“.

Okrugli stol bio je prilika da se vidimo s prijateljima, razmijenimo iskustva, saznamo o uspjesima drugih u provedbi politika i programa s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, ali „istresemo“ i ono čime smo nezadovoljni.

Predavanje koje su održale Svjetlana Marijon i Iva Hiršl ispred udruge Zamisli, pod nazivom Visoko obrazovanje osoba s invaliditetom, bilo je upečatljivo afirmativno. Svjetlana i Iva predstavile su doprinos Udruge Zamisli osiguravanju informiranja i sustavu komunikacije s mladima s invaliditetom i to konkretno kroz Centar za male mobilne službe pomoći osobama s invaliditetom. Sudionici okruglog stola bili su upoznati sa uslugama CMMSPOSI - asistencijom za studente s invaliditetom, službi prijevoza i prilagodbi literature, a koje su neovisne o članstvu.

Značajan brojčani porast korisnika usluga CMMSPOSI izvrstan je pokazatelj korisnosti projekta i potrebe njegove implementacije u punom opsegu.Ove aktivnosti podrške obrazovnom procesu imaju izravan utjecaj na poboljšanje socijalnog položaja studenata s invaliditetom te povećanu konkurentnost i društvenu uključenost mladih s invaliditetom.

No, kako ne bismo isticali i hvalili sebe na ovim stranicama, evo u nastavku prikaza ostalih izlagača.

Tko je i što poručio na okruglom stolu?
Načelnica Odjela za pripremu i provedbu projekata UE na području socijalnog uključivanja, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izlagala je o Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju RH (Joint memorandum on social inclusion) – JIM i njegovom doprinosu međuresornoj i međuinstitucionalnoj suradnji. Istaknula je dužnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za koordinaciju politike socijalne uključenosti te zadatke Povjerenstva za provedbu JIM-a.
Dr.med., Zorislav Bobuš, iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) podsjetio je na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, njen odmak od medicinskog modela na socijalni i u pristupu osobama s invaliditetom te definiciju osoba s invaliditetom u Konvenciji, koja naglasak stavlja na njihove sposobnosti. Naravno, pozvao je, odnosno podsjetio, udruge na njihovu aktivnu ulogu u nadzoru provedbe te Konvencije u Hrvatskoj.
Potpredsjednica Saveza društva distrofičara Hrvatske, gospođa Marica Mirić, obrazlagala je nove politike i socijalne usluge koje, utemeljene na pravima, mijenjaju pristup osobama s invaliditetom u smislu da se one više ne prilagođavaju društvu, nego društvo njima. Ovo iziskuje uključivanje politika za OSI u sve glavne politike i zahtijeva trajne akcije u socijalnom i ekonomskom smislu dok se konačno ne dokine „praksa“ da društvena zajednica čini invalidnima osobe s invaliditetom.
Pomoćnica pročelnice Odjela za osobe s invaliditetom iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, gospođa Marinka Bakula – Anđelić, prikazala je ukratko politiku grada Zagreba prema osobama s invaliditetom, a koja je sažeta u Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Važno nam je ponovno uočiti kako je prvo među temeljnim načelima Strategije poštovanje urođenog dostojanstva osoba s invaliditetom.
Direktor Slovenskog saveza za cerebralnu paralizu – Zveza Sonček, Jože Primožić, upoznao nas je s poviješću i uslugama Zveze „Sonček“ za osobe s invaliditetom i slovenskom praksom u pristupu osoba s invaliditetom pri čemu je zanimljivost njihovog programa izostanak terminologije cerebralne paralize i invaliditeta – Zveza „Sonček“ se zauzima za jednake mogućnosti svih stanovnika Slovenije, neovisno o njihovim tjelesnim i intelektualnim sposobnostima, za život po vlastitim željama, u suživotu sa svim drugim stanovnicima.
Koraljka Krajnović iz Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize predstavila je samozastupanje osoba s invaliditetom potkrijepivši ga zanimljivim izvještajem o provedenim radinicama u projektu „Klubovi za samozastupanje mladih osoba s invaliditetom“.
Iz Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, mr. sc. Koraljka Janeković ukazala je na neke aspekte kvalitete života odraslih osoba s cerebralnom paralizom pri čemu se najviše zadržala na radnoterapijskim aktivnostima Centra Dubrava. Program rada prikazala je kroz fotografije iz Centra što su sa simpatijama prihvatili sudionici koji su se pronašli na fotografijama.
O zapošljavanju osoba s invaliditetom saznali smo od službe za rehabilitaciju URIHO iz Zagreba, točnije profesorica Vesne Zečirević i Višnje Majsec – Sobota. Iz perspektive svog područja djelovanje one su se nadovezale na sva izlaganja s porukom kako su tromost i nespremnost društva faktori koji osobe s invaliditetom čine „invalidnima“. Naglasak je stavljen na preostale radne sposobnosti, znanja, vještine i navike osoba s invaliditetom i potrebom njihova prihvaćanja na svim razinama, osobito u kreiranju radnih mjesta.
Ispred Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, gospodin Dario Karačić progovorio je o socijalnim uslugama u zajednici za osobe s invaliditetom pri čemu je razjašnjavao socijalne usluge u zajednici kao alternativan oblik skrbi za osobe s invaliditetom u odnosu na institucionalnu skrb, uvriježenu u Hrvatskoj. Primjeri socijalnih usluga su dnevni centar, info-usluge, edukacija stručnjaka, rana ambulantna intervencija, asistenti u obrazovanju, povremeni smještaj, usluge potpore obiteljima…
U razmišljanja o kineziološkoj aktivnosti i invaliditetu poveli su nas dr. Dubravka Ciliga i prof. Tatjana Tršot Bobić sa Kineziološkog fakulteta, Zavoda za opću i primjenjenu kineziologiju.
Interaktivnost okruglog stola postignuta je pitanjima koje su sudionici postavljali predavačima, a iz kojih je bila razvidan širok spektar interesa i mogućnosti osoba s invaliditetom.