World cafe u Samoboru!

Za aktiviranje mladih važno je da se razvija dijalog te će se mladima na konferenciji Mladi smo, pa šta? omogućiti da u dinamičnoj atmosferi razmjene grupa razgovaraju o nekoliko različitih tema. Mladi lideri su odabrali teme koje će ostati slatka mala tajna sve do početka aktivnosti.

Sudionici će biti podijeljeni u grupe prema oznakama na akreditacijama. Upute za podjele u grupe sudionici dobit će pri registraciji, a upute za aktivnost world cafe-a predstavit će mladi lideri Ena i Filip. Svaka grupa će imati moderatora koji će osigurati da se vodi aktivna i zanimljiva rasprava.