Tko osigurava uvjete?

Uvjete osiguravaju oni koji imaju razvijenu svijest i razumiju potrebe osoba s invaliditetom.

U RH ne postoji sustav podrške osi, od 2006. godine započeo je pilot projekt Osobni asistent u koji je uključeno 78 osoba s najtežim stupnjem oštećenja. Među tim osobama nema studenata. Osobni asistent osigurava podršku u smislu obavljanja svakodnevnih radnji koje osoba samostalno ne može izvršiti.

Za studente s invaliditetom je široki spektar potreba koje uvjetuju uključivanje različitih oblika podrške. Od informiranja i savjetovanja do svakodnevne pomoći. Cijeli sustav ne može zadovoljiti samo jedna institucija, odnosno jedan oblik podrške. Potrebno je uključiti sve sustave na nivou države: obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i rada. Koordinator aktivnosti trebalo bi biti Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Jedan od primjera je i Švedska gdje postoji nacionalni koordinator za studente s invaliditetom. Uz koordinatora svako visoko učilište ima osobu zaduženu za studente s invaliditetom koje komuniciraju sa studentima. Uloga koordinatora je da posreduje između učilišta i države.

Uvjete bi trebala omogućiti visoka učilišta gdje su osobe s invaliditetom, a država bi trebala osigurati sredstva za nesmetani rad.

U Belgiji imamo slučaj gdje su sveučilišta bodovana prema broju studenata s invaliditetom i na osnovu bodova ministarstvo osigurava sredstva za adaptaciju prostora i osiguravanje opreme. Osim toga imaju uhodani sustav pomoći studentu s invaliditetom, od davanja informacija do pružanja potrebne pomoći.