Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica

Pomozimo osobi s invaliditetom da stekne status studenta

KAKO?
•    pružiti informacije
•    omogućiti izbor
•    osigurati uvjete
•    pristupiti individualno
•    procijeniti potrebe

U većini država postoji povjerenstvo za procjenu potreba i mogućnosti. Povjerenstvo djeluje pri sveučilištu i formirano je kao savjetodavno tijelo. Osoba s invaliditetom se obraća povjerenstvu za pomoć pri odabiru studija. Osim želje za studijem povjerenstvo uzima u obzir sve objektivne okolnosti i osobi daje povratnu informaciju. Objektivne okolnosti su vezane uz barijere i mogućnosti primjene znanja s obzirom na invaliditet. Osim osobi, povjerenstvo svoje
mišljenje daje i upravi studija za koji je osoba s invaliditetom pokazala interes. Ovaj oblik organizacije savjetodavne pomoći djeluje učinkovito i na osobu s invaliditetom i na upravu studija.
Kada bismo u Hrvatskoj imali povjerenstvo kao savjetodavno tijelo zasigurno bismo izbjegli mnoge stupce koji pune tiskovine na temu nerazumijevanja potreba studenata s invaliditetom, odnosno nepoznavanje sustava od strane osoba s invaliditetom. Primjerice nemogućnost upisa studija glume ili učiteljske akademije u slučaju slabovidne osobe koja je odbijena zbog nedostatka vida. Zatim slučaj dvije gluhe osobe koje su upisale učiteljsku akademiju, nakon čega je uprava odlučila program prilagoditi gluhim osobama. Te napad na Filozofski fakultet jer slijepa osoba «ne može» upisati studij koji želi. Svi ti primjeri ne bi bili tema kada bismo imali organizirani sustav informiranja i podrške.

Oblici oštećenja koji se vežu uz invaliditet
•    tjelesno oštećenje
•    oštećenje sluha
•    oštećenje vida
•    mentalno oštećenje
•    višestruka oštećenja

Uzroci invaliditeta:
•    rođenje
•    bolest
•    ozljeda

Manifestacije invaliditeta:
•    prikriveni invaliditet
•    vidljivi invaliditet
Prikriveni invaliditet podrazumijeva oblike oštećenja koja nisu vidljiva na prvi pogled. Osobe koje su suočene s takvim oblikom oštećenja rijetko ukazuju na stanje. Uglavnom se radi o oštećenjima unutarnjih organa za koje je utvrđen invaliditet.

Vidljivi invaliditet je prepoznatljiv i odnosi se na sve oblike invaliditeta koje primjećujemo na prvi pogled.