"Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047)

 

Nositelj projekta: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“


Partneri: Institut za razvoj tržišta rada i Hrvatski zavod za zapošljavanje


Sažetak projekta: Projekt „Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“ pilotira ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području centra Zagreba. Ukupno se planira obuhvatiti 25 pripadnika ciljane skupine ovim projektom, pri čemu će se unutar ciljane skupine posebno usmjeriti na aktivaciju pojedinih podskupina, kao npr. osoba s invaliditetom među neaktivnim NEETovcima.


Cilj projekta: povećanje konkurentnosti neaktivnih mladih osoba na tržištu rada. Neaktivne mlade osobe su one koje nisu zaposlene, nisu u sustavu obrazovanja i nisu prijavljene na HZZ-u.


Aktivnosti projekta: Sastanci radne skupine, formiranje NEET centra, okrugli stol, ulična kampanja, socijalno mentorstvo, izrada individualnog plana, radionice mekih vještina (nošenje sa stresom, komunikacijske vještine, upravljanje vremenom...), klubovi za zapošljavanje (pisanje CV-a i motivacijskog pisma, simuliranje intervjua za posao, kako tražiti posao...), informiranje sudionika o kretanjima na tržištu rada (provodi HZZ), individualna psihosocijalna podrška, pohađanje verificiranih programa obrazovanja.


Trajanje projekta: 06.07.2021. – 06.07.2023.


Tko financira? Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda


Projektni tim: Iz Zamisli sudjeluju Ivana Kuzmanić, Simona Mravak, Antonija Nikolaš. Partnerstvo sa Institutom za razvoj tržišta rada (IRTR).


Rezultati projekta: obuhvatiti projektom 25 mladih NEET osoba (od 15 do 29 godina) te ih uključiti u program edukacije i osposobljavanja kako bi se bolje nosili s izazovima tržišta rada.


Vrijednost projekta: 1.185.548,00 kuna.
Iznos bespovratnih sredstava: 1.185.548,00 kuna

 

Više informacija o samom projektu možete pogledati na POVEZNICI


 

Više informacija o EU fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr

I

INFO