Edukacije za jačanje civilnog društva

 

Nositelj projekta: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI“

Partneri: Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI i Centar za mlade Zagreb

Sažetak projekta: Kroz projekt "Edukacije za jačanje civilnog društva" će se ojačati ljudski kapaciteti Udruge ZAMISLI, Saveza SUMSI i Centra za mlade Zagreb kroz edukacije u područje financijskog vođenja udruge / knjigovodstvo, praćenju troškova projekata i programa, vođenju promotivnih kampanja, usvajanje novih mogućnosti financiranja projekata, novih saznanja u području savjetovanja oko zapošljavanja marginaliziranih skupina, volontiranju te će se izvršiti prijenos znanja s jedne organizacije na drugu. Po završetku projekta, zbog ojačanih kapaciteta, organizacije će biti u mogućnosti spremno odgovoriti na krizne situacije.

Cilj projekta: Jačanje i unaprjeđenje kapacitete Udruge ZAMISLI, Saveza SUMSI i Centra za mlade Zagreb za provedbu aktivnosti i pružanje adekvatnih odgovora na potrebe korisnika.

Aktivnosti projekta: organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva (edukacija u području financijskog upravljanja - knjigovodstvo, Crowdfunding – inovativni model financiranja projekata); osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja (uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija), edukacijski program za voditelje individualnog karijernog savjetovanja za podršku zapošljavanju i socijalnom uključivanju pripadnika marginaliziranih skupina; razvoj Modula online edukacije korisnika osobne asistencije i prijenos znanja s Udruge Zamisli na Savez SUMSI; jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija; edukacija o organizaciji promotivne kampanje; tri edukacije o volontiranju; priprema i provedba volonterske akcije.

Tko financira? Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH

Trajanje projekta: ožujak 2022. – rujan 2023.

Projektni tim: Vinko Beblek, Ivana Kuzmanić, Dora Varjačić, Ivona Šeparović, Marija Piskulić

 

Rezultati projekta:

jedna zaposlena osoba će završiti edukaciju knjigovodstva verificiranu od nadležnog Ministarstva;
4 osobe educirane o crowdfundingu,

4 osobe educirane za voditelje individualnog karijernog savjetovanja za podršku zapošljavanju i socijalnom uključivanju pripadnika marginaliziranih skupina;

razvijen Modula online edukacije korisnika osobne asistencije, prenesen know-how na Savez SUMSI;

12 osoba educirano o procesu organizacije promotivne kampanje i poticanju volonterstva;

12 osoba educirano u području volonterstva kroz tri radionice (Edukacija o volontiranju, Edukacija „Menadžment volontera“ i Edukacija o kriznom volontiranju)

8 volontera educirano i uključeno u volontersku akciju, potpisano 8 volonterskih ugovora te odrađeno 150 volonterskih sati.

 

Vrijednost projekta: 373.360,20 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 373.360,20 kuna. Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna 15% (56.004,03 kn) i iz Europskog socijalnog fonda 85% (317.356,17) 

Više informacija o EU fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.


INFORMACIJE O PROVEDBI

I

INFO