Kreativna REakcija za nenasilje


Cilj projekta "Kreativna REakcija za nenasilje" je prevencija nasilnog ponašanja među mladima uz promicanje poštivanja ljudskih prava, različitosti i tolerancije i na području grada Zagreba, Varaždina, Velike Gorice, Koprivnice i Oroslavja.

Aktivnosti projekta: provođenje ciklusa radionica za ambasadore nenasilja (na temu nenasilnog rješavanja sukoba, umijeća dijaloga i javnog nastupa) za ukupno 36 sudionika (srednjoškolaca), provođenje trodnevnog treninga o nenasilju, a zatim vršnjačkih prezentacija mladih u školama, uključiti, informirati i educirati njihove školske kolege na njima zanimljiv i kreativan način kroz boal i art aktivizam te kroz promotivne aktivnosti, podizati svjesnost mladih na temu nasilja i mogućnostima za njegovo suzbijanje i prevenciju. Izrada i distribucija brošure te završna konferencija koja će obuhvatiti i mlade i stručnjake na temu nasilja među mladima.

Partneri: Savjetovalište Luka Ritz,  Ambidekster Klub, Gospodarska škola Varaždin

Trajanje projekta:  od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021.

Tko financira? Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 80.000,00 kn

Projektni tim: Ivana Kuzmanić, Simona Mravak, Sanja Krznarić,

Koji su očekivani rezultati?

36 mladih osoba primarno osnaženo znanjima o nenasilnoj komunikaciji i prezentiranju usvojenog znanja u svojoj okolini.  Odrađena 3 ciklusa od 3 radionice (na temu nenasilnog rješavanja sukoba, umijeća dijaloga i javnog nastup). Organiziran trodnevni trening za 18 odabranih mladih iz srednjih škola s područja Grada Zagreba, Oroslavja, Varaždina, Koprivnice i Velike Gorice.

Održana konferencija o nenasilju, okupljeno 50 mladih i 20 osoba koje dolaze iz udruga mladih i za mlade te osobe koje se u svome radu bave mladima (stručnjaci iz različitih institucija). Važnost ove konferencije je i u tome što će mladi i osobe koje rade za mlade (direktno ili indirektno) imati priliku komunicirati te se upoznati sa specifičnim perspektivama obje strane, a dugoročno će se potaknuti stvaranje jasnije i svrsishodnije povezanosti između potreba mladih i usluga koje im se nude na svim razina. Tim mladih ambasadora nenasilja bit će ravnopravni prezenteri stečenog znanja u sklopu navedene konferencije.

Održane vršnjačke prezentacije u školama za najmanje 100 školarca. Promocija volonterstva u Gospodarskoj školi Varaždin  te izrada i distribucija brošure. U projekt će biti uključeno 5 volontera koji će svoj volonterski doprinos dati kroz pisanje članaka za FB stranicu projekta na teme nasilja, tolerancije, predrasuda. Kroz sve aktivnosti ćemo 250 mladih potaknuto da ne budu pasivni promatrači nasilja nad mladima i među mladima.

INFORMACIJE O PROVEDBI


 

IK

IVANA KUZMANIĆ