Mreža za aktivaciju mladih

 

Projektom gradimo tematsku mrežu za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da povezujemo različite organizacije koje programski djeluju za mlade sa znanstvenicima, uključujemo akademsku zajednicu, gospodarstvo i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima. Mladima ovim projektom pružamo priliku da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima. Kroz različite edukacije i istraživanja, jačamo resurse organizacija civilnog društva koje rade s mladima i stvaramo održivost i prepoznatljivost rada s mladima.

Ciljevi projekta su:

  • Razviti dijalog između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja za aktiviranje mladih;
  • Jačati suradnju među svim ciljnim skupinama uključenim u projekt s ciljem postavljanja tematske mreže za mlade kao zagovaračke platforme prema donositeljima odluka na temelju donesenih smjernica za razvoj javnih politika i analizi društvenog utjecaja predloženih intervencija.

Aktivnosti projekta su: jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva; znanstvena istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene; izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima; analize društvenog utjecaja predloženih intervencija; provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka.

Trajanje: od 1.11.2020. do 30.4.2023.

Tko financira? Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 3.564.946,59 kuna, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira (85%) iznos od 3.030.204,60 kuna.

Tko je u projektnom timu? Svjetlana Marijon kao voditeljica projekta predstavlja Udrugu ZAMISLI, a uz nju projektni tim čine predstavnici partnerskih organizacija.

Koji su očekivani rezultati?

  • 27 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i drugih dionika iz različitih sektora
  • 7 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva
  • 3 provedena znanstvena istraživanja
  • 4 objavljena znanstvena članka
  • 2 objavljena stručna članka
  • 7 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
  • 7 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
  • 25 održanih strukturiranih dijaloga različitih dionika i donositelja odluka

INFORMACIJE O PROVEDBI

SM

SVJETLANA MARIJON