Osobna asistencija moja je frekvencija! 4.0. UP.02.2.2.14.0029


Cilj projekta "Osobna asistencija moja je frekvencija! 4.0. UP.02.2.2.14.0029“ je povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz pružanje usluge osobne asistencije za 14 korisnika ovog projekta.

Aktivnosti projekta: Projektom "Osobna asistencija moja je frekvencija! 4.0. UP.02.2.2.14.0029“ pruža se potpora za 14 korisnika, osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u aktivnostima svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

Usluga se pruža kontinuirano na mjesečnoj osnovi prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija. 14 osobnih asistenata korisnicima pomaže u svakodnevnim aktivnostima poput: umivanja, kupanja, odijevanja, odlaska u kupovinu, na tržnicu, kod liječnika, na druženje s prijateljima, u šetnju, kino, kazalište i sl.

Trajanje projekta:  od 15.1.2021. do 15.9.2022. godine

Tko financira? Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda

Projektni tim: Sanja Krznarić, Simona Mravak i Saša Uzelac

Koji su očekivani rezultati?

Širenjem usluge osobne asistencije veći broj korisnika dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije.

INFORMACIJE O PROVEDBI


 

SU

SAŠA UZELAC