PODRŠKOM DO POSLA

Nositelj projekta: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“

Partneri: Projekt se provodi samostalno

Sažetak projekta: Projektom će se aktivnostima informiranja osoba s invaliditetom  o mogućnostima, pravima i obvezama u području profesionalne rehabilitacije zapošljavanja i rada poticati njihovo sudjelovanje u ovim područjima.  Na edukativnim radionicama će korisnici osobe s invaliditetom stjecati znanja, vještine i navike potrebne za zapošljavanje i zadržavanje posla. Aktivnostima "OSI pružaju usluge" će se pružiti prilika osobama s invaliditetom za honorarni angažman i pružanje vlastitih usluga čime će se poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te poduzetništvo osoba s invaliditetom

Tko financira: Projekt se financira iz Proračuna Grada Zagreba.

Cilj projekta:  promicanje i aktivne participacije osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada; poticanje  stjecanja znanja, vještina i navika potrebnih za zapošljavanje i zadržavanje posla; poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i alternativne oblike rada.

Aktivnosti projekta: Projektne aktivnosti su podijeljene u dvije glavne skupine:

U skupini aktivnosti "Informiranje i edukacija" su aktivnosti usmjerene stjecanju znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje i/ili zadržavanje posla, a to su:

  • Ciklus radionica na temu upravljanja vremenom
  • Ciklus radionica na temu komunikacijskih vještina
  • Ciklus radionica na temu prezentacije vještina potencijalnim poslodavcima (životopis i motivacijsko pismo).
  • Predavanje na temu "Zakonodavni okvir radnog odnosa"
  • Predavanje na temu "Prava, obaveze i mogućnosti u okviru profesionalne rehabilitacije"

 

U skupini aktivnosti "OSI nude svoje usluge" su aktivnosti kojima će korisnici ponuditi svoja znanja, vještine ili usluge i na taj način testirati svoj potencijal i steći potrebna znanja i vještine za izlazak na tržište.

Trajanje projekta: rujan, 2022. – prosinac, 2022.

Projektni tim: Ivana Kuzmanić, Valentina Sila Jantolek, Ana Bulut Križić

Rezultati projekta: I. skupina aktivnosti;

 Provedeni ciklusi radionica na temu: upravljanja vremenom, komunikacijskih vještina, prezentacije vještina potencijalnim poslodavcima (životopis i motivacijsko pismo), "Zakonodavni okvir radnog odnosa", "Prava, obaveze i mogućnosti u okviru profesionalne rehabilitacije"

II. skupina aktivnosti: Izrađena 4 poslovna plana, 4 osobe s invaliditetom predstavilo i plasiralo svoje ideje za konkurentnost na tržištu rada uz mentorstvo vanjskog stručnjaka iz područja poslovnog savjetovanja.

Vrijednost projekta: 77.000,00 kn

INFORMACIJE O PROVEDBI


 

I

INFO