Pomoć na dlanu


Cilj projekta „Pomoć na dlanu UP.02.1.1.13“ (u okviru programa Zaželi) je pružanje podrške i pomoći starim i nemoćnim osobama. Krajnji korisnici su starije i nemoćne osobe iznad 65+. Kroz projekt je zaposleno 10 nezaposlenih i teško zapošljivih žena koje pružaju podršku ukupno 60 korisnika.

Aktivnosti projekta:

Projekt „Pomoć na dlanu“ provodi Udruga Zamisli s partnerima Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Zagreb. Krajnjim korisnicima značajno je poboljšana kvaliteta života, budući da im gerontodomaćice pružaju pomoć u: dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora, pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pri posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala) i dr.

Trajanje projekta:  od 18.06.2020 do 18.12.2021.

Tko financira? Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda

Projektni tim: Martina Posavec i Ivana Kuzmanić

Koji su očekivani rezultati?

Ovaj projekt će starim i nemoćnim osobama osigurati socijalizaciju kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim svakodnevnim aktivnostima.

video: korisnici Zaželi

 

INFORMACIJE O PROVEDBI


  

 

MP

MARTINA POSAVEC