Ponovno aktivni


Nositelj projekta: Grad Zagreb

Partneri na projektu: Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli.

Cilj projekta "Ponovno aktivni" je povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Aktivnosti projekta: Projektom "Ponovno aktivni" će se motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina. Navedeno će se postići provedbom aktivnosti psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i osobno osnaživanje korisnika te provedbom programa neformalnih oblika učenja, informatičkog osposobljavanja i financijskog opismenjavanja.

Korisnicima će također biti ponuđena mogućnost pohađanja programa osposobljavanja/prekvalifikacije s obzirom na to da se navedena ciljna skupina zbog nemotiviranosti nedovoljno uključuje u mjere osposobljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekt predviđa i adaptaciju i opremanje 80 m2 prostora za provedbu projektnih aktivnosti.

Trajanje projekta: 2021. - 2023. (24 mjeseca)

Tko financira? Projekt financira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda

Europski strukturni i investicijski fondovi

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udruge Zamisli.


INFORMACIJE O PROVEDBI

I

INFO