Posjetite

Udruga Zamisli je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna Udruga Zamisli i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.


logo poywq

logo logbook

Tražilica
Moj invaliditet nije moj identitet

studenti_banner

1. Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu
   
osoba s invaliditetom:  Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi
    2006. – 2015:

    Otvori dokument || Zatvori dokument

           
Temeljna načela na kojima se zasniva Akcijski plan su sljedeća:
-  nediskriminacija;
-  poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao sastavnice ljudske raznolikosti;
-  dostojanstvo i individualna neovisnost koja uključuje slobodno donošenje vlastitih odluka.
 
Ciljevi Akcijskog plana u pogledu informiranja i komunikacije:
- poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se osigurati da osobe s invaliditetom mogu pretraživati, primati i
  prosljeđivati informacije na izjednačenoj osnovi s drugim članovima društva
- optimalno iskoristiti nove tehnologije u cilju povećanja neovisnosti i kvalitete interakcije osoba s
  invaliditetom u svim područjima života
 
Države članice VE obvezale su se da će pokušati provesti slijedeće aktivnosti:

-  Potruditi se pružiti službene informacije osobama s invaliditetom u prihvatljivim oblicima i tehnologijama,
   uzimajući u obzir potrebe koje proizlaze iz različitih oblika oštećenja (primjerice Brailleovo pismo, audio
   vrpce ili lako čitljive verzije tekstova)
-  organizirati naobrazbu i poduzeti druge mjere kao poticaj osobama s invaliditetom za korištenje
   informacijskih i komunikacijskih tehnologija
-  pobrinuti se da svi materijali namijenjeni obrazovanju uz uporabu elektroničke tehnologije budu
   dostupni osobama s invaliditetom na način da budu usklađeni s postojećim standardima pristupačnosti
   
Ciljevi Akcijskog plana u pogledu obrazovanja:
-  pobrinuti se da svi obrazovni materijali i koncepti, ponuđeni u općem obrazovnom sustavu, budu
   pristupačni osobama s invaliditetom
-  pobrinuti se da razvoj svijesti o pitanjima invaliditeta bude ključni dio obrazovnih programa u redovnom
   školovanju i ustanovama redovnog obrazovanja
-  osigurati pristup neformalnom obrazovanju koji će omogućiti mladima s invaliditetom razvijanje
   potrebnih vještina koje ne mogu usvojiti redovnim obrazovanjem

   Više: http://www.hsuti.hr/EasyWeb.asp?pcpid=153

2. Izvješće pravobraniteljice za OSI za 2009.godinu, Anke Slonjšak
    
Otvori dokument || Zatvori dokument
  „…Čest je primjer da i sami roditelji i nastavnici odvraćaju mladu osobu od  studiranja koje od svih mladih ljudi traži veliki angažman i odricanje, a kod mladih s invaliditetom još i dodatnu društvenu pomoć koja se na našim sveučilištima tek unatrag nekoliko godina počela osiguravati, ali još uvijek nije sustavna nego se provodi kroz projekte udruga čime se studentima ne može jamčiti kontinuitet podrške pri studiranju...“

Cjelovito izvješće možete pronaći na: http://www.posi.hr/izvjesca.php
 
3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za OSI od 2007. do 2015. godine
    Otvori dokument || Zatvori dokument
  
Hrvatski sabor 1. travnja 2005. godine donio je Deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom na temelju najviših ustavnih načela Republike Hrvatske potvrđujući pravo svih građana da ravnopravno sudjeluju u svim segmentima društva i nesmetano raspolažu svojim zakonskim ustavnim pravima
Ciljevi Deklaracije u pogledu odgoja i obrazovanja:
-  razvijati sveobuhvatni sustav odgoja i obrazovanja koji može odgovoriti na različite potrebe svojih
   polaznika u njima bliskoj sredini
-  osigurati školovanje temeljeno na individualiziranom odgojno-obrazovnom planiranju i fleksibilnim    
   organizacijskim modelima

Nacionalnu strategiju u cijelosti  možete pročitati na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/298398.html

4. Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine

    Otvori dokument || Zatvori dokument
 
„…Iako se uvođenjem posebnih oblika potpore (stipendije za osobe s invaliditetom, prilagođeni smještajni kapaciteti u studentskim domovima i sl,) postupno povećava dostupnost stručnih i sveučilišnih studija mladima s invaliditetom, to tek u manjoj mjeri zadovoljava realne potrebe studenata s invaliditetom…“
 
Više: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=6152


5. Europska konferencija visoke razine o Akcijskom planu VE za OSI 2006. do 2015.;
    Nacionalna provedba – od politike do prakse; Zagreb 20. do 21. rujna 2007.
    – ZAGREBAČKA DEKLARACIJA

    Otvori dokument || Zatvori dokument
 
„…Zagrebačka deklaracija preporučuje podržavanje inicijativa za promicanje usvajanja važnosti i značenja potpunog sudjelovanja OSI u društvu općenito, a osobito u postupku izgradnje povezanijih i pravednijih društava u Europi, te promicanje značajnog sudjelovanja i osjećaja vrijednosti…“ Link: http://uik.hr/novosti/zagrebacka_deklaracija
 
Više: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=6152 
 

Kampanja na Facebooku