U sklopu projekta "Kreativna reakcija za nenasilje", sredinom veljače proveli smo trodnevni trening o nenasilju.

Cilj treninga (održanog od 15. do 17. veljače) bio je osvijestiti i ojačati sudionike za povratak u svakodnevicu i međuvršnjački suživot bez nasilja te ih usmjeriti i ohrabriti na korištenje postojećih resursa u vlastitom okruženju, a kako bi se osjećali sigurno i podržano u borbi protiv različitih oblika nasilja. Sudionici su učili kako asertivno i konstruktivno komunicirati na način da međuljudska komunikacija bude alat za nenasilno rješavanje sukoba.

Osim komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba, tema su bile i emocije te njihova uloga u zadovoljavanju temeljnih ljudskih potreba i kod razumijevanja nasilja općenito. Zadnji dan treninga je bio posvećen učenju o toleranciji i njoj suprotstavljenoj diskriminaciji te općenito o pojavnim oblicima nasilja. Sve su teme obrađene interaktivno, korištenjem kreativnih metoda u grupnom radu te uz puno diskusija, primjera iz života i međusobnog bodrenja među članovima grupe.

Na treningu su sudjelovali učenici zagrebačkih škola koje su partneri na ovom projektu: Prve ekonomske škole, Škole za cestovni promet i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Mladi su se ponovno pokazali kao najbolji sugovornici o temama koje smatraju važnima u svojim životima, a i trenericama su dali mnoštvo korisnih, svježih informacija o aktualnim temama iz prve ruke. Izvoditeljice aktivnosti bile su psihologinja Ivana Buljan Babić iz Ambidekster kluba i Simona Mravak iz Udruge Zamisli. Projekt "Kreativna reakcija za nenasilje" Udruga Zamisli provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba.


 

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

31 Svi 2022

Završena je druga i krenula treća godina provedbe programa "Centar podrške - Neovisan život". Podsjetimo, cilj je uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni aktivni život...

21 Travanj 2022

Pozivamo Vas da posjetite naš info štand u sklopu ulične kampanje za projekt "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“, koja će se održati u ponedjeljak i...

06 Travanj 2022

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).