Udruga Zamisli organizirala je danas završnu konferenciju u sklopu projekta "Kreativna REakcija za nenasilje".

Podsjetimo, riječ je o projektu koji Udruga Zamisli provodi u suradnji sa: Prvom ekonomskom školom, Školom za cestovni promet, Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te Ambidekster klubom. Projekt "Kreativna REakcija za nenasilje" financira Grad Zagreb. Na samom početku konferencije, Ivana Kuzmanić, izvršna direktorica Udruge Zamisli, istaknula je važnost prevencije nasilja među mladima. Martina Stipeč iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba nabrojila je projekte u čijoj provedbi spomenuti ured sudjeluje, a koji pomažu mladima u suočavanju sa vršnjačkim nasiljem. Izvoditeljica aktivnosti projekta "Kreativna REakcija za nenasilje", Simona Mravak iz Udruge Zamisli prezentirala je aktivnosti provedene unutar projekta. Istaknula je važnost uključivanja mladih u teme koje se njih tiču te dobrobiti vršnjačkih prezentacija.

Pozitivna iskustva sudjelovanja u aktivnostima projekta i održavanju vršnjačke prezentacije opisala je Lola Karadžija, učenica Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Profesorica Zorica Hrgovčić u svom je izlaganju naglasila je važnost suradnje svih dionika. Opisala je kako Prva ekonomska škola provodi edukacije o prevenciji nasilja, dodala da je tijekom pandemije teže reagirati, kada djeca nisu u školi te naglasila sve veću pojavu cyberbullyinga. "Nasilje je tema o kojoj je teško razgovarati, ali usprkos tome moramo razgovarati o njemu.", zaključila je Hrgovčić.

Ivana Buljan Babić, psihologinja iz Ambidekster kluba, predstavila je njihove aktivnosti i tretman nasilja među mladima. Opisala je trening o nenasilju, održan u sklopu projekta "Kreativna REakcija za nenasilje", na kojem je naglasak bio na osvještavanju emocija, s naglaskom na samoregulaciju emocija. Navela je rezultate ranijih istraživanja, koja su pokazala da su dječaci više skloni fizičkom, a djevojčice emocionalnom nasilju, poput ogovaranja ili isključivanja iz grupa. Elizabeta Matković, socijalna radnica iz organizacije "Status: M" istaknula je nužnost prihvaćanja različitosti te važnost prepoznavanja i dekonstrukcije rodnih normi. "Važno je naučiti neke nove vještine rješavanja konflikata, postavljanja granica i traženja načina zadovoljavanja nekih svojih potreba.", rekla je Matković.

O svakodnevnoj prevenciji nasilja iz perspektive MUP-a govorio je policijski službenik Mislav Švigir. Opisao je rad na kriminalističkoj prevenciji koja je usmjerena građanima i institucijama. Istaknuo je da programi koje provode u školama pokazuju sjajne rezultate po pitanju prevencije međuvršnjačkog nasilja. Tijekom rasprave, sudionici su istaknuli važnost poticanja mladih na preuzimanje odgovornosti te ih osvijestiti o neželjenim i dugoročnim posljedicama do kojih može dovesti vršnjačko nasilje.

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

31 Svi 2022

Završena je druga i krenula treća godina provedbe programa "Centar podrške - Neovisan život". Podsjetimo, cilj je uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni aktivni život...

21 Travanj 2022

Pozivamo Vas da posjetite naš info štand u sklopu ulične kampanje za projekt "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“, koja će se održati u ponedjeljak i...

06 Travanj 2022

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).