Udruga Zamisli na samom je kraju provedbe projekta "Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente VIII", financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj je projekta studentima oštećena vida pružiti priliku za ravnopravno studiranje, odnosno pružiti im pristup cjelokupnoj literaturi koja im je potrebna tijekom studija. Navedeni projekt traje do 31. ožujka 2022. godine, a provodi se u partnerstvu s: Fakultetom organizacije i informatike, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Zadru, Sveučilištem u Zagrebu (Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik), Sveučilištem Vern, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Zdravstvenim veleučilištem Zagreb. Prilagodit će se 111 naslova literature za 15 slijepih i slabovidnih studenata.

Evo što su o utjecaju projekta na obrazovanje i svakodnevni život rekli sami korisnici. "Kao što znamo, svaki studij zahtjeva proučavanje literature koja može biti mala (50-100 str), ali i velika (npr. 300 str). Problem se pojavljuje ukoliko literatura nije dostupna u obliku koji odgovara mogućnostima studenta s invaliditetom. U skladu s navedenim, s radošću mogu reći kako mi je osobno projekt puno pomogao omogućivši mi potrebne materijale za učenje. Naime, članovi projekta su se maksimalno prilagodili mojim potrebama te prilagodili literaturu na način da više nemam poteškoća pri pronalasku literature odnosno ne moram sama uvećavati knjige ili tražiti one s većim fontom (što je gotovo nemoguće pronaći u knjižnici s obzirom na moju razinu oštećenja vida). Otkako sam dobila prilagođenu literaturu, spremanje kolokvija i ispita je mnogo jednostavnije te bez stresa i straha kao "ajme hoću li uspjeti uvećati na vrijeme... ili kako ću ovo pročitati kad je ovako sitno...", objašnjava Marija Marković, studentica Sveučilišta u Zadru.

"Ovaj projekt pomaže i koristi prilikom učenja jer mogu savladati više gradiva u kraćem vremenskom razdoblju. Čitanje mi je lakše i brže jer mi je literatura u odgovarajućem fontu, proredu i slično.", objašnjava Iva Lisica, također studentica Sveučilišta u Zadru. "Ovaj projekt za mene znači jako puno, pomaže mi pri većoj samostalnosti i lakšem učenju te boljem iskorištavanju osobnog asistenta jer ne mora gubiti vrijeme na čitanje skripti. Nakon dobivene literature imala sam više vremena za učenje i time poboljšala svoje ocjene.", navodi Laura Soče, studentica Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

31 Svi 2022

Završena je druga i krenula treća godina provedbe programa "Centar podrške - Neovisan život". Podsjetimo, cilj je uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni aktivni život...

21 Travanj 2022

Pozivamo Vas da posjetite naš info štand u sklopu ulične kampanje za projekt "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“, koja će se održati u ponedjeljak i...

06 Travanj 2022

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).