Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti", organizira se u sklopu projekta "BeUp2date", koji provodi Centar UP2DATE, u partnerstvu s Udrugom ZAMISLI, u okviru poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice", uz financijsku podršku iz Europskog socijalnog fonda, te iz državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge UP.04.2.1.11.0061.


Izvoditeljica Programa je Sonja Juričić Cvitan, magistra prava s pedagoškim kompetencijama. Program je namijenjen zaposlenicima i/ili volonterima organizacija civilnoga društva. Program se sastoji od osam (8) modula (radionica) i individualnih instrukcija (mentoriranja polaznika) između modula. Detaljnije informacije o Programu nalaze se u Obavijesti o sadržaju i uvjetima sudjelovanja polaznika u Programu izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti" od 10. lipnja 2022. na LINKU. Osobe koje žele upisati Program mogu se prijaviti, putem Google obrasca na OVOM LINKU. Rok za prijavu je 24. lipnja 2022. godine.
 
Prijavljene osobe obavijestit će se o upisu u Program, putem e-mail adrese, koju su naveli u prijavi.  Planirani datum održavanja prvog modula (radionice) je 5. srpnja 2022. godine.

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

31 Svi 2022

Završena je druga i krenula treća godina provedbe programa "Centar podrške - Neovisan život". Podsjetimo, cilj je uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni aktivni život...

21 Travanj 2022

Pozivamo Vas da posjetite naš info štand u sklopu ulične kampanje za projekt "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“, koja će se održati u ponedjeljak i...

06 Travanj 2022

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).