Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog društva" UP.04.2.1.11.0136.

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu s Hrvatskim savez udruga za mlade i studente s invaliditetom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi projekt "Edukacije za jačanje civilnog društva" UP.04.2.1.11.0136. Ukupna vrijednost projekta iznosi 373.360,20 kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu 56.004,03 kn te iz Europskog socijalnog fonda u iznosi od 317.356,17 kn. Projekt je započeo 21.03.2022. godine te traje 18 mjeseci.

Kroz projekt "Edukacije za jačanje civilnog društva" će se ojačati ljudske kapacitete Udruge ZAMISLI, Saveza SUMSI i Centra za mlade Zagreb kroz edukacije u područje financijskog vođenja udruge/knjigovodstvo, praćenja troškova projekata i programa, vođenja promotivnih kampanja. Također će se usvojit znanja o novim mogućnosti financiranja projekata i aktivnosti udruga te savjetovanja oko zapošljavanja marginaliziranih skupina.

Kroz projekt će se izvršiti transfer znanja s Udruge ZAMISLI na partnere projekta u području volontiranja i edukacije korisnika osobne asistencije. Po završetku projekta ojačani kapaciteti organizacija biti će u mogućnosti spremno odgovoriti na krizne situacije.

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

31 Svi 2022

Završena je druga i krenula treća godina provedbe programa "Centar podrške - Neovisan život". Podsjetimo, cilj je uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni aktivni život...

21 Travanj 2022

Pozivamo Vas da posjetite naš info štand u sklopu ulične kampanje za projekt "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“, koja će se održati u ponedjeljak i...

06 Travanj 2022

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).