Kad kažemo da osobe s invaliditetom trebaju biti ravnopravne u društvu, najčešće mislimo na to da bi osobama s invaliditetom trebale biti pružene jednake mogućnosti da iskoriste svoj potencijal.

Nešto rjeđe mislimo na to da bi im društvo trebalo osigurati sve potrebne preduvjete za ostvarivanje snova koje se doimaju teško ostvarivima. Najrjeđe mislimo na ostvarivanje želja koje imaju kao privatne osobe. Želja za zasnivanjem vlastite obitelji jedna je od onih koju ljudi rijetko uzimaju u obzir, pogotovo kada se radi o osobama s invaliditetom. Razlog tome vjerojatno leži u činjenici da društvo često (prešutno) razmišlja na sljedeći način: "Ta osoba već ima dovoljno problema u svom životu. Kako bi ona uopće mogla imati obitelj?". Ovakav način gledanja na život osoba s invaliditetom mnogi opravdavaju kao logičan i realan, iako nije ni jedno ni drugo. Izazovi s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu su oni na koje je ta osoba navikla i prilagodila svoj život sukladno svojim sposobnostima i ograničenjima. Realno, to radi svakodnevno. Obiteljski život neće po tom pitanju ništa promijeniti. Istina je jedino da će stvari postati složenije, ali i pojedincima koji nemaju invaliditet život postaje složeniji kada stupe u brak, a još složeniji kada dobiju djecu. Iako se svaka osoba barem jednom u životu susrela s pitanjem: "Kako ću ja to?", to ih ne bi trebalo spriječiti da imaju vlastitu obitelj.

12 Rujan 2022

Edukaciju "Organizacija promotivne kampanje" za članove udruga Zamisli, Centra za mlade i Saveza SUMSI, Udruga Zamisli održala je u četvrtak (8. rujna).

22 Srpanj 2022

Prilika za usvajanje novih znanja i vještina te jačanje osobnih kompetencija, u svrhu povećanja mogućnosti za uključivanje na tržište rada. Projekt je namijenjen korisnicima...

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

15 Lipanj 2022

U sklopu projekta Edukacije za jačanje civilnog društva UP.04.2.1.11.0136 koju provodi kao nositelj projekta Udruga ZAMISLI u partnerstvu sa Savezom SUMSI i Centrom za mlade...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".