Tražimo stručne suradnike u području društvenih znanosti. Pozivamo sve s magisterijem i više da iskažu interes za suradnju.

Udruga ZAMISLI provodi projekt Tematska mreža za aktivaciju mladih u partnerstvu sa 17 organizacija, a koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Kroz projekt, između ostalog, provodimo istraživanje javnog mijenja vezano uz „Aktivno sudjelovanje mladih u životu zajednice“.
Pozivamo sve stručnjake u području društvenih znanosti zainteresirane za suradnju na projektu da se uključe i svojom ekspertizom pridonesu kvaliteti istraživanja.
Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti trebamo po jednog suradnika za slijedeća područja:

1. Istraživanje vezano uz formalne okvire djelovanja za mlade, istraživanje vezano uz oblike djelovanja mladih utemeljenih na zakonu (studentski zborovi, vijeća učenika i savjeti mladih)
2. Istraživanje vezano uz interne okolnosti koje uvjetuju aktivno sudjelovanje mladih u društvu
3. Istraživanje vezano uz položaj osoba koje rade s mladima (youth worker)
4. Istraživanje vezano uz položaj organizacija civilnog društva koje programski rade u korist mladih
5. Istraživanje obilježja i razloga aktivnog sudjelovanja mladih u društvu
6. Istraživanje vezano uz prilike aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici
7. Istraživanje vezano uz definiranje vanjskih utjecaja koji određuju razinu aktivacije mladih u zajednici8. Istraživanje vezano uz razinu   aktivacije mladih u zajednici

Svi zainteresirani mogu iskazati interes za suradnju u svim područjima ili najmanje u jednom, a angažman odabranih biti će vezan samo uz jedno područje.
Način angažmana – ugovor o radu, 10% od punog radnog vremena (mogući dodatni rad uz prethodnu suglasnost trenutnog poslodavca). Trajanje angažmana je tri mjeseca s mogućim produžetkom koji će se utvrditi posebnim aneksom.
Poslovi koje će osoba obavljati su slijedeći:

- Sudjelovanje u radnom timu za izradu upitnika za istraživanje
- Sudjelovanje u radnom timu za izradu metodologije istraživanja
- Sudjelovanje u radnom timu za definiranje uzorka istraživanja
- Analiza prikupljenih podataka i izrada izvješće o provedenom istraživanju
- Predstavljanje rezultata istraživanja na konferenciji

 Uvjeti koji se očekuju od suradnika:

- završen magistarski studij društvenih znanosti;
- iskustvo rada na istraživačkim projektima;
- iskustvo rada u računalnim programima za kvalitativnu i kvantitativnu obradu podataka;
- popis objavljenih radova;
- poznavanje rada na računalu;
- ostali uvjeti: prezentacijske i komunikacijske vještine, organiziranost, pedantnost i savjesnost u radu. ekspertiza u području društvenih znanosti
- ekspertiza u kvalitativnoj analizi podataka
- iskustvo u izradi najmanje jednog istraživačkog izvješća

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave je potrebno poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u naslov navesti: Tematska mreža za aktivaciju mladih – znanstvenik/ica

U prilogu poruke potrebno je dostaviti:

- Životopis
- Motivacijsko pismo
- Prijeslika diplome

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima poziva prijavljeni će biti obaviješteni elektroničkim putem.
Rok za dostavu ponuda za suradnju je u ponedjeljak, 18.1.2021. u 15.00 sati.
Projektom Mreža za aktivaciju mladih gradimo tematsku mrežu za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da povezujemo različite organizacije koje programski djeluju za mlade i znanstvenike, uključujemo akademsku zajednicu, gospodarstvo i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima. Mladima ovim projektom pružamo priliku da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima, a različitim edukacijama i istraživanjima jačamo resurse organizacija civilnog društva koje rade s mladima i stvaramo održivost i prepoznatljivost rada s mladima.


 

12 Rujan 2022

Edukaciju "Organizacija promotivne kampanje" za članove udruga Zamisli, Centra za mlade i Saveza SUMSI, Udruga Zamisli održala je u četvrtak (8. rujna).

22 Srpanj 2022

Prilika za usvajanje novih znanja i vještina te jačanje osobnih kompetencija, u svrhu povećanja mogućnosti za uključivanje na tržište rada. Projekt je namijenjen korisnicima...

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

15 Lipanj 2022

U sklopu projekta Edukacije za jačanje civilnog društva UP.04.2.1.11.0136 koju provodi kao nositelj projekta Udruga ZAMISLI u partnerstvu sa Savezom SUMSI i Centrom za mlade...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".