Udruga Zamisli kao partner nositelju projekta - Savezu SUMSI sudjeluje u provedbi projekta "Podrškom do samostalnosti - faza 3" u sklopu ESF Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.", kroz poziv "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – Faza III".

Provedba projekta predstavlja nastavak uspješne suradnje sa Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" te svojevrsni nastavak aktivnog sudjelovanja Saveza SUMSI u pružanju podrške krajnjim korisnicima. Projekt se provodi 20 mjeseci, sa sveukupnim iznosom potpore od 1.994.735,18 kn iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom "Podrškom do samostalnosti - faza 3" želi se povećati socijalna uključenost i unaprijediti kvaliteta života 13 osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, kao i osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Korisnicima se pruža usluga osobne asistencije. U fokusu provedbe projekta je unapređivanje rada osobnih asistenata i cjelokupnog sustava osobne asistencije kroz edukacije korisnika i asistenata te evaluaciju njihova rada.

22 Lipanj 2022

Na štandu na Trgu John F. Kennedy 8 (u blizini Škole za cestovni promet) 23. lipnja (od 10 do 14 sati) i 27. lipnja (od 11 do 15 sati) mladi, njihovi roditelji i svi...

21 Lipanj 2022

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" u partnerstvu sa Savezom “SUMSI” i Centrom za mlade provodi "Edukacije za jačanje civilnog...

10 Lipanj 2022

Centar UP2DATE objavljuje Poziv za upis polaznika u Program izobrazbe "Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti".

31 Svi 2022

Završena je druga i krenula treća godina provedbe programa "Centar podrške - Neovisan život". Podsjetimo, cilj je uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni aktivni život...

21 Travanj 2022

Pozivamo Vas da posjetite naš info štand u sklopu ulične kampanje za projekt "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada“, koja će se održati u ponedjeljak i...

06 Travanj 2022

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta "Do posla u Centru – urbana aktivacija mladih na tržištu rada" (UP.01.2.0.04.0047).